Angående fenomenet elbuss

​Jag har efterforskat elbussar på sistone. Detta efter att jag fick höra från en bekant som pratade sig varm om elbussar. Det är ganska fascinerande hur långt utvecklingen gått, bara de senaste åren. Till exempel vad gäller tekniken som möjliggör att energi från bromsarna kan användas för att ladda upp batteriet på en elbuss. Det märks att en genomgående insats gjorts för att på alla möjliga sätt och vis effektivisera. Även med hjälp av så kallad smart teknologi.

En modern elbuss kan samla ihop en oerhörd mängd data för att optimera service och driftstid. Och ju mer jag läser om det, desto mer övertygad blir jag att detta är framtiden. För hur kan en gammaldags buss tävla med detta? Det finns en helt annat kostnadsutveckling och mängden forskning och uppföljning som görs borgar för att utvecklingen bara kommer gå åt ett håll. Billigare, bekvämare och mer driftssäkra bussar drivna av el.

Elbussar och framtiden

I framtiden så kommer gamla och smutsiga bussar ersättas med elbussar. Samtidigt finns det vissa begränsningar och problem med den underliggande teknologin. Sedan så är det självklart så att när man vant sig vid gamla dieselbussar så är det en viss inlärningskurva, och en del större omkostnader. Men det vinner man tillbaka med råge. Underskatta inte hur mycket pengar som kan sparas i längden, speciellt nu då om man investerar i en riktigt modern modell av elbuss. Den allra största vinsten görs dock i hur mycket man besparar miljön. Just kostnaden av den miljöskada som undviks när man byter får man inte underskatta.​

Självklart är att det är en spännande framtid vi går till mötes. Med mer ren teknologi, och smart teknologi, så kan ett bättre samhälle byggas. Och även om det finns en utmaning i att passa in sådana här stora satsningar, så måste det ses som något väldigt positivt i längden.