Rapportering till Försäkringskassan

Om det sker något på jobbet så ska det göras en rapportering till Försäkringskassan. Det handlar om att anmäla arbetsskada eller tillbud. Alla som jobbar ska veta hur det fungerar med en tillbudshantering samt rapportering försäkringskassan. Det har nu blivit enklare att göra detta. Det genom att använda en app som kan tillhandahållas av Axintor. När ett tillbud sker, alltså något som lika gärna skulle kunnat bli en allvarlig olycka så måste det anmälas. Dock är det allt för ofta som man inte gör det. Anledningen till att även tillbud ska rapporteras är för att det ska gå att förebygga och minska antalet olyckor. Arbetsskador så väl som allvarliga tillbud ska dels anmälas till Arbetsmiljöverket, dels till Försäkringskassan. Axintor har ett bra system, SafetyNet. Det systemet kan integreras med dessa två myndigheter. Då blir det enklare att rapportera in till dem.

Smart sätt att rapportera till Försäkringskassan

När ni ska göra en rapportering till Försäkringskassan, så kan ni använda er av Axintors system. Det som är bra med den är att den går att ha till mycket. Med det kan ni nu rapportera och dokumentera olyckor och tillbud. Det går att integrera systemet med lönesystemet med. Det gör att all information som behövs samlas på ett och samma ställe. Sedan är det bara att med ett enda klick göra en rapportering till Försäkringskassan. Utöver det så har systemet även en smart administrationslösning, som gör att ni kan göra egna interna undersökningar samt beräkna en massa saker. Det går även skapa en journal kring alla ärenden. Ni kan läsa mer om detta system genom att besöka Axintors hemsida.