Söker du efter bra liftutbildningar?

läs mer om liftutbildningarLiftutbildningar kan vara bra att gå om det är så att du arbetar med någon form av lift. Om du vill, läs mer om liftutbildningar på Windings hemsida. Detta företag erbjuder nämligen denna typ av utbildning så väl som de även har flera andra bra utbildningar.

Enligt arbetsmiljölagen krävs det att anställda genomgår liftutbildning för att kunna använda dessa arbetsredskap inom sitt yrke. Så för att du ska kunna hantera en lift på ett säkert och korrekt sätt så krävs det att du utbildas! Det som är unikt med Windings liftutbildning är att den inkluderar fallskyddsutbildning.

Betydelsen av att gå en liftutbildning

Om du är involverad i hanteringen av liftar eller lyftutrustning på just din arbetsplats, så är det bra att kolla vilka liftutbildningar som erbjuds och aktivt deltar i en av dem. Windings liftutbildningar följer de riktlinjer som fastställs i SS-ISO 18878:2013 och Liftläroplanen (LLP). Detta innebär att du kommer att utveckla ökad säkerhet och medvetenhet om risker i samband med liftanvändning på arbetsplatsen.

En liftutbildning med fallskydd hos Windings omfattar teori med lyftutrustningens uppbyggnad, underhåll och daglig tillsyn, säkra metoder, lagar och arbetsmiljöregler och varför fallskydd är nödvändigt. Du får även lära dig mer om fallskyddsutrustning och dess korrekta användning, åtgärder vid olyckshändelser samt riskbedömning före arbete på höjd.

Önskar du fler kompetensförbättrande kurser?

Om din yrkesroll kräver ytterligare utbildning har Windings ett omfattande utbud av olika kurser. Från truckutbildning till hantering av brandfarliga material så väl som arbete på väg, samt en massa andra alternativ. Genom att besöka deras hemsida kan du utforska det breda spektrumet av kurser och utbildningar som erbjuds.